Aquahealing

Bytí v teplém vodním prostředí je komplexní holistickou technikou, při které probíhá zároveň harmonizace na úrovni tělesné, emocionální i duševně duchovní. Tato technika je založena na uvolnění, prožitku a procítění bdělé přítomnosti.

Je vhodná nejen k odpočinku a relaxaci, ale i k protažení těla, uvolnění fyzických i emočních bloků a bolestí, rozproudění stagnující energie a nenásilné harmonizaci celé bytosti.

Klidné prostředí, teplá voda, podvodní hudba i světlo a pozorná náruč profesionálního aquapraktika vytvářejí bezpečný prostor pro uzdravující proces přinášející mohutné zotavení, obnovu sil a prostřednictvím vlastního dechu zdravější zapojení se do proudu života. Tento prožitek bytí v sobě a plynutí s proudem se často stává zásadní transformující a sebeléčebnou životní zkušeností, stejně tak i hlubokým zdrojem léčení.

V Aquahealingu se můžete setkat s různými směry zaměřenými více na tělo a tělesnou péči – Aquabodywork, Aquarelax, WATSU, dále směry zaměřené více na dech a svobodné plynutí – Aquadance, WATA, jemné směry ošetřující pohyb tekutin v těle – Aquacranio, nebo ošetřující prenatální období - Aquaprenatal, směry dotýkající se prožitku spirituality - Aquameditation, Aquapotencional.

Komplexní a postihující jak práci s tělem, tak duší ve smyslu Healingu je tedy využití všech možností ve všezahrnujícím Aquahealingu.

Otevřete se novému vnímání sebe sama ...