Naše poselství

„Jsme pokorní zprostředkovatelé, prostředníci i průvodci vašeho uvolnění, odevzdání, protažení, nasycení, spojení i uvědomění. Máme vás v úctě, cítíme a ctíme vaše potřeby, respektujeme váš bytostný rytmus i dech, následujeme vaše spontánní tělesné pohyby. Doprovodíme vás do hloubi prožitku, kam sami dovolíte. Podporujeme vás v integraci a vstřebání všeho prožitého. Poskytujeme vám jistotu i pevnou oporu stejně jako svobodu a volný prostor. Jedním ze smyslů našich ošetření je dopomoci vám dosáhnout maximálního možného propojení oddělených částí sebe sama.“

„Aquahealing je pro nás osvobozující očistný a naplňující prožitek sebe sama – své bytosti na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální zprostředkovaný dotekem a komunikovaný smyslovým i nadsmyslovým vnímáním, prostřednictvím teplé vody, dechu a zkušeného aquapraktika.“

Aquahealing je pro nás bytím ve vodním potenciálu.

Aquapraktici z Juklíku