Tomáš Hájek

Telefon: 603 858 303
E-mail: tomas1hajek@gmail.com
Adresa: Praha 11
Web: http://www.centrumprirodnilecby.cz/vizhaje.php
Další aktivity: konstelář systemických konstelací
Motto: Voda má pro nás vždy láskyplnou náruč, nebojme se to její obětí přijmout.

Od mládí jsem měl vždy velmi dobrý vztah k vodě, a když jsem se v roce 2009 setkal s Aquahealingem, vzbudil ve mně zvídavost a hledání nových pohledů na to, co v životě můžeme vnímat a uvědomovat si. Vnímám, že voda nám totiž dává nejen možnost relaxace, ale též možnost uvědomování si sama sebe i souvislosti okolního světa. To vše velmi nenásilnou formou.

V roce 2010 jsem se začal v oblasti aquahealing více vzdělávat, praktikovat a propojovat si poznání s dalšími oblastmi mého zájmu jako jsou například systemické konstelace.

Absolvoval jsem dva kurzy v rámci Aquahealing Institut Czech Republic a kurzy WATSU I a II v rámci asociace WABA.

Na těchto vodních technikách mne velmi uchvacuje jejich volnost a svoboda, tedy to, že mým úkolem je pouze vytvářet podporu procesu, který sám nenásilně probíhá. Tedy „uvolňuje“ se to, co je k uvolnění té chvíli připraveno.

Rád budu oporou vám všem, kteří chcete díky těmto vodním technikám uvolnit fyzické či emoční napětí a mít tak možnost pochopit hlubší souvislosti vlastního života.