Aquahealing Juklík :

Vítejte v potenciálu vodního prostředí, vítejte mezi aquapraktiky,
vítejte v bazénu Juklík – kolébce Aquahealingu, kde se v roce 2009 zrodil,
jakožto jedinečná možnost prožitku sebe sama, své tělesnosti, emocionality, mentality i spirituality ...

Společenství Aquahealing praktiků v Juklíku se věnuje především

  1. Profesionálním ošetřením klientů v profesionálním zázemí
  2. Vzájemné podpoře při ošetřeních a využívání skupinové energie
  3. Praktickému rozvoji, vzdělávání a předávání dlouholetých zkušeností z praxe
  4. Společné inspiraci, meditaci, posilování i tvoření ducha Aquahealingu

Pozvánka všem vodním kolegům
Zveme vás do společného kruhu aquapraktiků na vzájemnou výměnu ošetření,
relax a společné sdílení 3.10. a 5.12.2020 vždy od 16 do 18 hodin.
Nabízíme také prostor v bazénu pro pravidelné i občasné praktikování
ve vypsaných termínech (viz. kdy a kde) za příznivých podmínek.
Místo si, prosím, předem rezervujte na sona.hajkova@centrum.cz.


Přijměte pozvání do vodního světa v kruhu Aquahealing praktiků v Juklíku...

  • Děkujeme našim vodním průvodcům Darje a Lukášovi Havelkovým, kteří nás zasvětili do krásy vodního světa, předali nám pevné základy Aquabodyworku a inspirovali nás na naší vlastní cestě světem vodního potenciálu.
  • Vážíme si také všech klientů, kteří nám od samého počátku pomáhali a pomáhají uvádět v život ducha Aquahealingu, obdařují nás důvěrou, poskytují nám zpětnou reflexi a inspirativně podněcují naši vodní tvořivost.
  • Děkujeme a oslavujeme vodní živel i jeho nevyčerpatelné možnosti.