Zkušenosti

„Všudypřítomná teplá voda se stává mojí domovinou, obklopuje mne celou, halí, hýčká i objímá a dává zažít pocit klidu a spočinutí. Já plynu. Vznáším se v bezčasovosti a prožívám blaženost. Každý dotek, každé protažení, každá bolest mě naplňují soucitem se sebou samou. Já se uvolňuji. Uvolňuji se do přítomnosti. Obnovuji důvěru v přítomnost i v pevnou náruč. Jsem v bezpečí. Splývám s vodou a plný dech mne naplňuje radostí. S lehkostí a radostí se nořím do svých hlubin. Žasnu z toho, co nacházím…

Slzy vděčnosti mne zaplavují nad krásou žití i bytí. Jsem naplněna. Jsem nasycena. Já Jsem.

Oslavuji lehkost i volnost na těle i na duši. Jak osvobozující …“